Gebruiksplan Jacobuskerk

Vanaf juni is het weer mogelijk om met een beperkte groep mensen bijeenkomsten in ons gebouw te houden en bij te wonen, onder voorwaarden.

Voor het bijwonen is aanmelding verplicht, zie de informatie daarover bij Kerkdiensten.

Kom alleen naar de kerk als je een uitnodiging voor een dienst hebt ontvangen na je aanmelding en alleen als je geen ziekteverschijnselen hebt of thuis moet blijven vanwege ziekteverschijnselen bij gezinsleden.

In het gebouw zijn niet alle faciliteiten bruikbaar en je kunt niet overal gaan zitten. Een gezin mag bij elkaar gaan zitten, anderen moeten minimaal 1,5 meter afstand houden, dat zijn 3 stoelen. Volg bij binnenkomst de aanwijzingen op van de plekaanwijzer daarvoor.

Neem je jas mee naar je stoel. De kapstokken zijn niet in gebruik.

Maak als het kan geen gebruik van de toiletten en geef geen spullen zoals telefoons of bijbels aan elkaar door.

Er is geen koffie of thee voor of na de dienst. Het is de bedoeling dat iedereen de kerk verlaat na afloop van de dienst.

Er wordt niet gezongen in het kerkgebouw.

Lees voor meer informatie het volledige Gebruiksplan van de Jacobuskerk.