Gebruiksplan Jacobuskerk

Vanaf juni is het weer mogelijk om met een beperkte groep mensen bijeenkomsten in ons gebouw te houden en bij te wonen, onder voorwaarden.

Gemeenteleden worden vanaf september ingedeeld in een groep. Totaal 4 groepen. Per week zijn om beurten 2 van de 4 groepen welkom na aanmelding, tot een maximum van 30 personen. Zie de information bij Rooster kerkdiensten.

Kom alleen naar de kerk als je groep aan de beurt is en je een uitnodiging voor een dienst hebt ontvangen na je aanmelding.

Kom niet als je ziekteverschijnselen hebt of thuis moet blijven vanwege ziekteverschijnselen bij gezinsleden.

In het gebouw zijn niet alle faciliteiten bruikbaar en je kunt niet overal gaan zitten. Een gezin mag bij elkaar gaan zitten, anderen moeten minimaal 1,5 meter afstand houden, dat zijn 3 stoelen. Volg bij binnenkomst de aanwijzingen op van de plaatsaanwijzer daarvoor.

Neem je jas mee naar je stoel. De kapstokken zijn niet in gebruik.

Draag in het gebouw een mondkapje als je niet op een stoel zit.

Maak als het kan geen gebruik van de toiletten en geef geen spullen zoals telefoons of bijbels aan elkaar door. Er zal ook geen collectezak rond gaan.

Er is geen koffie of thee voor of na de dienst. Het is de bedoeling dat iedereen de kerk verlaat na afloop van de dienst.

Er wordt door de gemeente niet (mee)gezongen in het kerkgebouw.

Lees voor meer informatie het volledige Gebruiksplan van de Jacobuskerk.